Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Как пораства една компания? Отговорът дава изпълнителният директор на ББР Николай Димитров в Клуб Investor „Предприемачи на бъдещето“

Изпълнителният директор на Българската банка за развитие Николай Димитров ще бъде лектор на тазгодишното издание на Клуб Investor "Предприемачи на бъдещето", което ще се проведе на 25 септември в Capital Fort в София. Той ще вземе участие в дискусията на тема „Как една компания пораства?” и ще сподели опита на ББР в процеса на консултиране и подкрепа на стартиращи компании.
От създаването си досега ББР е застанала чрез финансиране зад идеите за нови бизнеси на над 1 000 стартиращи фирми у нас, което е сред дейностите на нейното дъщерно дружество- Микрофинансиращата институция "Джобс". В изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 – 2020 г. в края на миналата година Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции с капитал от 65 млн. лв.
Чрез финансовия ресурс банката ще участва в капитала на малки, средни и стартиращи предприятия. Целта е да се повиши конкурентоспособността на бизнеса и да се осигури капитал за научноизследователска и развойна дейност.
Фондът може да инвестира в едно предприятие не повече от 10% от собствения си капитал или 6,5 млн. лв., като може да придобива максимум 34 на сто от капитала на компаниите. Приоритетно се финансират малки и средни фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия, иновации. 

Повече по темата очаквайте в Клуб Investor „Предприемачи на бъдещето”.

Назад
Други