Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

МФИ ДЖОБС отпусна първия лизинг за земеделска земя

Със средствата ще бъде създадена 125 дка био-орехова градина


Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) отпусна първия лизинг за земеделска земя за създаване на 125 дка био-орехова градина. Дъщерното дружество на Българска банка за развитие е предоставило финансиране в размер на близо 59 000 лв. при годишен лихвен процент от 3-месечен SOFIBOR плюс надбавка 6,75%. Инвестицията е в с. Малък манастир, община Елхово, а за фирмата, получила лизинга, това е първи проект в областта на селското стопанство.

Лизингът на земеделска земя, който бе представен в края на м. май, е предназначен за земеделски производители от цялата страна. Дружеството отпуска от 1 500 евро до 25 000 евро на стартиращи фирми за придобиване на земеделска земя. Размерът на лизинга за съществуващ бизнес ще е до 150 000 евро. Лихвите са между 7,00% до 9,5% при фиксиран лихвен процент или 3 месечен SOFIBOR/EURIBOR + от 6,75% до 9,25% в зависимост на кредистоспособността на клиента. Срокът за плащане на лизинга е от 12 до 120 месеца, с гратисен период до 18 месеца за целия период на лизинга. Допустимият гратисен период в рамките на една календарна година е не повече от 6 месеца.

Изискванията към кандидатите са за осигуряване на 10% самоучастие. За обезпечение се признава закупената земеделска земя. Тя става собственост на земедеските производители след изплащане на последната вноска.

МФИ ДЖОБС е подпомогнала бизнеса на над 380 български микро и малки предприятия. 14% е делът на кредитираните стартиращи фирми. Най-голям дял се пада на финансирането на предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 42% от портфейла на институцията.
МФИ ДЖОБС разполага със 7 бизнес офиса в страната, които се намират в Бургас, Пловдив, Плевен, Нова Загора, Шумен, Враца и Монтана. Продуктите на институцията се предлагат и чрез мрежа от посредници в градовете Добрич, Смолян, Силистра, Нова Загора, Стара Загора, Харманли, Пловдив, Кубрат, Дулово, Нови пазар, Пещера, Радневo и Първомай.

Назад
Други