Българска банка за развитие Българска банка за развитие

МФИ "Джобс" представи пред Business Lady Club-София новия си продукт в подкрепа на малкия и средния бизнес

Ръководителят на отдел „Кредитиране и лизинг“ в Микрофинансиращата институция „Джобс“ Детелин Цветанов представи възможностите на дъщерното дружество на ББР за подкрепа на малкия, средния и стартиращия бизнес на среща, организирана от Клуб Business Lady – София.
Детелин Цветанов обясни ползите за предприемачеството след сключването на първото гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд по Програма "EaSi“ на Европейската комисия за заетост и социални иновации. Целта на споразумението с ЕИФ е да бъдат подпомагани небанкови финансови институции, насочени към дребния предприемачески сектор в България. Идеята е да се подобри достъпът до финансови услуги, което ще има ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие.
Гаранцията по Програма „EaSI“ ще мобилизира 10 млн. лева в полза на 320 микро-предприятия. Тя ще подкрепи инвестиционни и оборотни кредити, както с фиксиран погасителен план, така и револвиращи кредити. Споразумението на МФИ „Джобс“ и ЕИФ обхваща и микро-лизинг операции, предоставени на микро-предприятия и самостоятелно заети лица, работещи в различни сектори на икономиката, включително на стартиращи предприятия, с особен акцент върху предприятията, създадени от млади предприемачи, жени, занаятчии и дребни фермери.

Назад
Други